top of page
david_grove_photo_for_six_steps_article_

Clean Language

Grunden i Ren Coaching är psykologen David Groves banbrytande arbete med att utveckla en metodik för att minimera coachens styrning av samtalet och ge klienten maximalt utrymme att fritt utveckla sina egna bilder och insikter.

 

Clean Language är själva essensen av kraftfull coaching där utgångspunkten är ett fåtal återkommande frågor som helt utgår från klientens ord och lägger allt fokus på klientens egen tankevärld.

Metaforer

Ren Coaching bygger också på den förändrande kraften i metaforer. Med metaforer kan klienten arbeta med det som är svårt att uttrycka i ord, det som kanske ligger bortom hens medvetna tankar.

 

Och när metaforen utvecklas och förändras så påverkas det den representerar.

 

Om mod för en klient är som en bultande våg i bröstet, och hen genom coachingen förstår att vågen behöver vallar som skyddar och en riktning för dess kraft, så kommer hen att bli modigare och mer fokuserad i sin vardag. 

Metaforer ger kraftfulla, minnesvärda symboler för det klienten vill uppnå, för de resurser hen har och för hur hen kan ta sig vidare. Det blir ett långsiktigt, transformerande förändringsarbete.

Krossa glastaket

Clean Language utvecklas

​David Grove var noga med att hans arbete var ”share ware”, öppet och tillgängligt för alla och efter hans död har flera människor runt världen fortsatt utvecklingen.

Tompkins-Lawley-B_W.jpeg

James Lawley &

Penny Tompkins

James Lawley och Penny Thomkins skapade symbolisk modellering för personlig utveckling.

bookcover50_edited.jpg
images_edited.jpg

Caitlin Walker

Caitlin Walker utvecklade anpassningar för att arbeta med grupputveckling.

Lena%2C%20Marian%2C%20S%C3%B8ren_edited.

Marian Way

Marian Way har lett vägen för coaching på Clean-grund.

Front-Cover.jpg
From_Contempt_to_Curiosity_-_Front_Cover
bottom of page