top of page
david_grove_photo_for_six_steps_article_

Clean Language

Grunden i Ren Coaching är psykologen David Groves banbrytande arbete med att utveckla en metodik för att minimera coachens styrning av samtalet och ge klienten maximalt utrymme att fritt utveckla sina egna bilder och insikter.

 

Clean Language är själva essensen av kraftfull coaching där utgångspunkten är ett fåtal återkommande frågor som helt utgår från klientens ord och lägger allt fokus på klientens egen tankevärld.

Metaforer

Ren Coaching bygger också på den förändrande kraften i metaforer. Med metaforer kan klienten arbeta med det som är svårt att uttrycka i ord, det som kanske ligger bortom hens medvetna tankar.

 

Och när metaforen utvecklas och förändras så påverkas det den representerar.

 

Om mod för en klient är som en bultande våg i bröstet, och hen genom coachingen förstår att vågen behöver vallar som skyddar och en riktning för dess kraft, så kommer hen att bli modigare och mer fokuserad i sin vardag. 

Metaforer ger kraftfulla, minnesvärda symboler för det klienten vill uppnå, för de resurser hen har och för hur hen kan ta sig vidare. Det blir ett långsiktigt, transformerande förändringsarbete.

Krossa glastaket

Clean Language utvecklas

​David Grove var noga med att hans arbete var ”share ware”, öppet och tillgängligt för alla och efter hans död har flera människor runt världen fortsatt utvecklingen.

Tompkins-Lawley-B_W.jpeg

James Lawley &

Penny Tompkins

James Lawley och Penny Thomkins ,modellerade David Grove under fem år för att överföra hans arbete till andra och skapade symbolisk modellering för personlig utveckling.

bookcover50_edited.jpg
images_edited.jpg

Caitlin Walker

Caitlin Walker utvecklade Clean Language metoder för att arbeta med grupputveckling.

From_Contempt_to_Curiosity_-_Front_Cover
Lena%2C%20Marian%2C%20S%C3%B8ren_edited.

Marian Way

Marian Way har tillsammans med Lena Sobel och Søren Holm fört samman Clean Language, Symbolic Modelling och coaching enligt ICFs kompetenser till Ren coaching.

Front-Cover.jpg

Ren coaching

Kombination av traditionell coaching och Clean Language ger en helt ny coachmetodik. Den bygger på beprövade teorier och modeller men är något nytt, inte Clean Language, inte coaching, utan Ren coaching.

Ren coaching ger djup utveckling för klienten och en tydlig struktur för coachen att arbete utifrån. Det är ett kraftfullt arbetssätt för att nå personlig insikt och handlingskraft.

Metaforer är en viktig del av Ren coaching. Med metaforer kan klienten arbeta med det som är svårt att uttrycka i ord, det som kanske ligger bortom hens medvetna tankar. Och när metaforen utvecklas och förändras så påverkas det den representerar. 

Att beskriva och utveckla symboler och metaforer kallar vi för ”modellering”. Klienten får hjälp att skapa modeller för hur hen fungerar i de områden som är viktiga. Det blir kraftfulla, minnesvärda symboler för det hen vill uppnå, för de resurser hen har och för hur hen kan ta sig vidare. Det blir ett långsiktigt, transformerande förändringsarbete.

bottom of page