top of page

Ren Coachutbildning

Clean Coach Certifieringsprogram – 
Ny coachingmetod som ger certifiering och särställning

Du vill utveckla människor – enskilt och i grupper.

Med metoder som 

 • är effektiva, 

 • går på djupet, 

 • ger legitimitet och 

 • utmärker dig på marknaden.

 

Du kanske är konsult som vill bredda och fördjupa ditt utbud.

 

Eller anställd som vill arbeta med utveckling internt i företaget.

 

Kanske du vill bli certifierad coach.

 

Vi har utbildningen för dig! 

iStock-1169225326.jpg
iStock-484825686.jpg
Fyra frågor som förändrade livet

Författaren och konsulten Caitlin Walker berättar i en TED-talk hur fyra frågor förändrade hennes liv, första gången hon mötte Clean Language.

Under en föredragskväll gjorde deltagarna en övning: Ställ dessa fyra frågor till varandra:

 • Vad skulle du vilja hände? 
  Caitlin svarade:
  "Jag vill hitta min väg i livet."
   

 • Vilken slags väg är det? 
  "Det är en jag vet att jag bara måste gå."
   

 • Och var är den vägen? 
  "Den är … här … åt höger." 
            

 • Är det något mer med den vägen? 
  "Ja! Den ligger inte framför mig, dit jag är på väg nu!"
   

Caitlin säger: ”Inte klokt, med fyra frågor från en främling förstod jag mer än någonsin om mitt liv och varför jag var deprimerad. Det var för att jag gjorde fel saker och var med fel man.”

Ren coaching
– en helt ny metodik

 

Kombination av traditionell coaching och Clean Language ger en helt ny coachmetodik. Den bygger på beprövade teorier och modeller men är något nytt, inte Clean Language, inte coaching, utan Ren coaching. 

Ren coaching ger djup utveckling för klienten och en tydlig struktur för coachen att arbete utifrån. Det är ett fantastiskt verktyg för att nå personlig insikt och handlingskraft. 

Metaforer är en viktig del av Ren coaching. Med metaforer kan klienten arbeta med det som är svårt att uttrycka i ord, det som kanske ligger bortom hens medvetna tankar. Och när metaforen utvecklas och förändras så påverkas det den representerar.

Att beskriva och utveckla symboler och metaforer kallar vi för ”modellering”. Klienten får hjälp att skapa modeller för hur hen fungerar i de områden som är viktiga. Det blir kraftfulla, minnesvärda symboler för det hen vill uppnå, för de resurser hen har och för hur hen kan ta sig vidare. Det blir ett långsiktigt, transformerande förändringsarbete.

Ny metod
Certifiering och egen utveckling
Certifierad coach

Med Clean Coach Certifieringsprogram får du underlag för att certifiera dig med International Coaching Federation (ICF) som Associate Certified Coach, något som ofta krävs i upphandlingar som en garanti för kvalitet. ICF är världens och Sveriges största bransch-organisation för coaching. Med den legitimiteten ger CCCP dig också en metodik som mycket få andra coacher och konsulter har idag.

Egen utveckling

Som kursdeltagare får du själv vara med om detta genom att du tränar att coacha, vara klient och får återkommande feedback av dina kurskollegor och kursledarna. Samtidigt som du lär dig att coacha får du personlig utveckling på köpet. Och egen utveckling är en förutsättning för att bli en bra coach. Du kommer att lära dig coacha, men även få verktyg till andra områden såsom effektiva möten, starta projekt, medarbetarsamtal, konflikthantering mm.

Clean Language Community

 

Efter kursen blir du en del av en internationell Clean Language Community och kan bland annat delta i våra populära träningsgrupper.

 

Vårt långsiktiga syfte är att kunna hjälpa varandra med uppdrag, hämta handledare ur gruppen för uppdrag som kräver Rena metoder och så småningom ha en pool av mentorcoacher bland oss.

2018-09-10 23.52.07.jpg
Clean Language

Grunden i Ren Coaching är psykologen David Groves banbrytande arbete med att utveckla en metodik för att minimera coachens styrning av samtalet och ge klienten maximalt utrymme att fritt utveckla sina egna bilder och insikter. Clean Language är själva essensen av kraftfull coaching där utgångspunkten är ett fåtal återkommande frågor som helt utgår från klientens ord och lägger allt fokus på klientens egen tankevärld.

 

David Grove var noga med att hans arbete var ”share ware”, öppet och tillgängligt för alla och efter hans död har flera människor runt världen fortsatt utvecklingen. James Lawley och Penny Tomkins skapade symbolisk modellering för personlig utveckling, Caitlin Walker utvecklade anpassningar för att arbeta med grupputveckling och Marian Way har lett vägen för coaching på Clean-grund.

david_grove_photo_for_six_steps_article_
Clean language
Vem är utbildningen för?
Vem är utbildningen för?
Du som vill bli coach
 • Denna utbildning är certifieringsgrundande med International Coaching Federation. Efter 100 timmars klient-tid, 10 timmars mentorcoaching och godkänt prov blir du certifierad på ACC-nivå enligt ICF.

 • Du får många enkla (men inte lätta) verktyg för att börja coacha.

 • Kursen ger dig möjlighet till egen utveckling, som coach och som människa.

Du som redan är coach och vill lära en ny metod
 • Du som är coach får nya, enkla (men inte lätta) och kraftfulla verktyg för att fördjupa och renodla din coaching.

 • Ren Coaching skärper ditt lyssnande och hjälper dig att ännu mer lämna dina egna föreställningar och finnas till helt och hållet för din klient.

 • Kursen ger dig möjlighet till personlig utveckling.

Du som inte är coach
Men kanske konsult, HR-specialist, projektledare, chef, läkare, säljare med flera.
 • Träning i Ren coaching gör dig till en bättre, mer precis lyssnare. 

 • I vilket sammanhang du än befinner dig kommer du bättre kunna hjälpa andra att utveckla sina tankar. 

 • Du får verktyg för ren feedback och mycket tydligare kommunikation. 

På kursen lär du dig
Du lär dig
 • Vad Clean Language är och varför det är användbart.

 • De grundläggande Rena frågorna och hur man använder dem för största effekt. 

 • En enkel och kraftfull samtalsmodell för att strukturera din coaching.

 • De viktigaste Clean Language-modellerna och hur de kan användas i utvecklande samtal.

 • Hur man går från aktivt lyssnande till precist lyssnande. 

 • Hur man håller sina egna antaganden tillbaka så man kan arbeta med klientens faktiska upplevelser. 

 • Hur kan man använda Rena frågor i olika sammanhang. 

 • Enkla verktyg för att klargöra klientens önskade mål och skapa motivation att agera. 

 • Hur du kan hjälpa klienten att tydliggöra strukturen i hens tänkande genom att utveckla de omedvetna metaforer hen använder.

 • Djup förståelse för betydelsen av metaforer i vardaglig kommunikation och i coaching. 

 • Blivande coacher, ledare, konsulter, HR-specialister, läkare, säljare, projektledare, coacher som vill lära ett nytt arbetssätt.

 • Alla intervjuas efter intresseanmälning för att säkerställa att kursen passar för dem.

 • Fyra moduler. De två första på två dagar vardera på Zoom. De två sista på tre dagar vardera i Stockholm.
  Vi arbetar från 9 till 17 varje dag.

 • Mycket övningar och reflektioner.

 • Mellan modulerna är det en del arbete: träna coaching, läsa material och delta i teleklasser. Räkna med ca 20 timmar eget arbete, plus coaching med träningsklient

 • Maximalt 12 deltagare.

  

Kursen ger minst 60 timmars utbildningspoäng för ICF-certifiering.

42 000 kr, plus moms. Avgiften inkluderar fika och lunch varje kursdag.

25% av beloppet faktureras efter antagning, och återbetalas ej. Resterande belopp faktureras 4 veckor före start.

Det praktiska
Kursledare

Lena Sobel

Lena Sobel är ledartränare och UGL-handledare samt certifierad coach. Lena är medförfattare till den pris-belönta boken Chefen som Coach.

Läs mer på www.sobel.se

Søren Holm

Søren Holm är sedan mer än 20 år en pionjär inom coaching, i Sverige och internationellt, och medförfattare till boken Chefen som Coach. Läs mer på www.mastercoach.se.

bottom of page