top of page
Bättre snack logo.png

Bättre snack – 
mer verkstad

Laserträning i bättre kommunikation

Man brukar säga: mindre snack - mer verkstad, men det är ofta fel. Med mindre snack blir det oftare kommunikationsmissar - och det kostar. När vi pratar förbi varandra blir det konflikter, produktionsmissar, missförstånd och trist stämning. Det vi behöver är bättre snack, då blir det både mer verkstad och bättre verkstad.

Kommunikationskurser är ofta dyra och tidskrävande, i onödan! Effektiv kommunikationsträning måste inte ta lång tid, några få, enkla metoder räcker långt för att undvika många vardagliga missförstånd. I samarbete med engelska kollegor har vi skapat en enkel, laserfokuserad träning som lär människor att snacka bättre, enklare, tydligare, vara mer nyfikna och ta ansvar för sin kommunikation. Det är ingen quick fix, men går snabbt att lära sig. 

iStock-1150384581.jpg
Innehåll

Grunden - hantera sig själv

 • Ta ansvar för att vara konstruktiv,

 • Upptäcka när jag låser mig och 

 • Veta vad jag kan göra åt det. 

Lyssna

 • Lyssna till punkt

 • Utan egna tolkningar

 • Frågorna som klargör

Prata

 • Kort

 • Tydligt

 • Effektivt

Rensa fakta – fantasi

 • Vad är det som faktiskt sägs och vad är min tolkning

För vem

Träningen vänder sig till alla som kommunicerar muntligt med andra i sitt arbete.

Arbetssätt
 • Vi möts virtuellt via Zoom eller Teams en gång i veckan i fem veckor.

 • Varje träff är 90 minuter. Varje modul bygger vidare på de föregående så det är viktigt att vara med på alla träffarna.

 • Vi presenterar lite teori varje gång och sedan finns tid för deltagarna att prova och arbeta med hur de ska tillämpa detta i sin vardag.

 • Det är intensivt och interaktivt.

Resultat
Om ni använder kursens metoder kan det leda till:
 • Ni når fram med det ni vill

 • Färre misstag och omtag

 • Större engagemang

 • Bättre stämning

 • Ökad tillit

 • Mindre irritation, färre konflikter

 • Snabbare beslut

 • Bättre fokus när alla drar åt samma håll

Lena Sobel

Lena Sobel är civilingenjören som sadlade om från att utveckla teknik till att utveckla människor. Hon arbetar med enskilda och grupper sedan 1994, som coach och processledare.

Søren Holm

Søren Holm är beteendevetare och en förgrundsgestalt inom coaching i Sverige. Han coachar ledare, grupper och andra coacher sedan 1997.

bottom of page