top of page
2018-05-22 13.05.00.jpg
Intro%20to%20Clean%20Language%202019_edi
iStock-501963835_justerad_edited.jpg

Introduktion till Ren Coaching

Enkla verktyg som ger din coaching djup och kraft

Ren coaching passar inte alla coacher, utan är för dig som vill:

 • Hjälpa dina klienter att snabbt komma till djupa insikter och förändringar.

 • Stödja klienter att utveckla kraftfulla metaforer för det som kan vara svårt att uttrycka.

 • Hjälpa klienter flytta sitt fokus från problem till lösning.

 • Ställa Rena frågor som ger klienten maximalt fokus på sig själv och sina processer.

Och:​

 • Renodla och fördjupa din coachnärvaro.

 • Vässa ditt lyssnande.

 • Hålla dina egna antaganden utanför coachingen.

 • Minimera sin styrning av klientens process.

Kursdeltagare om introduktionen

Margareta Carlsson

Roligt och samtidigt konkret. Inspirerande, meningsfullt och användbart på så många områden. 

Birgitta Keller

En knivskarp, ren och användbar metod. Att göra 'så lite som möjligt' får en ny dimension.

Anita Salo

En av de få genuint nya samtalsmetoder jag tagit del av under de senaste åren.

Nina Ljungars

Fantastiskt kompetenta, proffsiga, inlyssnande och trevliga kursledare. 

Annica Lögdlund

Introduktionskursen till Clean Language var något speciellt! Mycket intressant och svårt men fantastiskt kraftfullt!

På kursen lär du dig

 • Vad är Clean Language och varför är det användbart? 

 • De Rena frågorna och hur man använder dem för största effekt. 

 • De viktigaste Clean Language-modellerna och hur du kan använda dem i din coaching.

 • Hur man går från aktivt lyssnande till precist lyssnande. 

 • Hur man med Rena frågor håller sina egna antaganden tillbaka så klientens behåller fokus på sina faktiska upplevelser. 

 • Djup förståelse för kraften och magin i att använda metaforer i coaching. 

Ren coaching – en helt ny metodik

Kombination av traditionell coaching och Clean Language ger en helt ny coachmetodik. Den bygger på beprövade teorier och modeller men är något nytt, inte Clean Language, inte coaching, utan Ren coaching.

Ren coaching ger djup utveckling för klienten och en tydlig struktur för coachen att arbete utifrån. Det är ett kraftfullt arbetssätt för att nå personlig insikt och handlingskraft.

Metaforer är en viktig del av Ren coaching. Med metaforer kan klienten arbeta med det som är svårt att uttrycka i ord, det som kanske ligger bortom hens medvetna tankar. Och när metafo ren utvecklas och förändras så påverkas det den representerar. Om mod för en klient är som en bultande våg i bröstet, och hen genom coachingen förstår att vågen behöver vallar som skyddar och en riktning för dess kraft, så kommer hen att bli modigare och mer fokuserad i sin vardag.

Att beskriva och utveckla symboler och metaforer kallar vi för ”modellering”. Klienten får hjälp att skapa modeller för hur hen fungerar i de områden som är viktiga. Det blir kraftfulla, minnesvärda symboler för det hen vill uppnå, för de resurser hen har och för hur hen kan ta sig vidare. Det blir ett långsiktigt, transformerande förändringsarbete.

Nästa kurs
Kurs hösten 2024

För coacher som vill

 • Få nya, enkla (men inte lätta), kraftfulla verktyg för att fördjupa och renodla sin coaching. 

 • Lämna sina egna föreställningar ännu mer och finnas till helt och hållet för sin klient.

 • Få möjlighet också till egen utveckling, som coach och som människa

Kursledare

Lena Sobel och Søren Holm, Ren Utveckling AB.

Hur

 • Praktiska övningar.

 • Tid för reflektion.

 • 2 + 1 + 1/2 dag

 • Maximalt 12 deltagare.

När

Modul 1: 21–22 okt, 8.30-16.00

Modul 2: 22 nov. 8.30-16.00

Modul 3: 12 dec, 8.30-12.00

 

Var

Videouppkoppling via Zoom.

Kostnad

11 900: - plus moms

CCEU

Kursen ger 20 timmars CCE för förnyad ICF-certifiering.

Anmälan

Info@renutveckling.se. 
OBS: Anmälan är bindande.

Lena Sobel

Lena Sobel är ledartränare och UGL-handledare samt certifierad coach. Lena är medförfattare till den pris-belönta boken Chefen som Coach.

Läs mer på www.sobel.se

Søren Holm

Søren Holm är sedan mer än 20 år en pionjär inom coaching, i Sverige och internationellt, och medförfattare till boken Chefen som Coach. Läs mer på www.mastercoach.se.

bottom of page