top of page

Från stress till svävande överblick

Våra medvetna och omedvetna bilder/metaforer har betydelse – lär dig använda det.


Hur vi beskriver något påverkar hur vi uppfattar det. Om en bilkrock beskrivs med våldsamma ord uppfattades den som mera våldsam än om den beskrevs med milda ord. (1)

 

Vi påverkas av ordval,  hur vi och vår organisation beskriver ledarskap, företagande, livet. Om ledaren beskrivs som en ”kapten” tolkar man det troligen som att hen ger order. Om ledaren däremot är en ”trädgårdsmästare” förs våra tankar snarare till att vårda och utbilda. De affärsverksamheter som beskrivs som en maskin tolkas på ett annat sätt än de som jämförs med en resa. För maskiner behövs planer och maskindelar, medan resan tyder på en mer flexibel vardag med mål och kanske ändrade planer.

 

Vi får syn på våra bilder av verkligheten genom de metaforer vi använder. En ledare jag intervjuade såg sig som en dirigent. ”Bra”, tänkte jag ”jag vet hur en dirigent arbetar”. Det visade sig dock att våra bilder inte alls stämde överens, ledaren menade att han var en sådan som dansade med och alla instrumenten visste när de skulle börja spela – utan att han behövde göra något. Det hjälpte mig att bättre förstå hans agerande som jag hade tyckt var mycket Låt-gå.

 

I Ren Coaching uppmärksammar och använder vi klienternas bilder och metaforer för att skapa förståelse, men också för att öka klientens självinsikt och kapacitet att lösa sina problem. Genom Ren Coaching skapade en stressad chef en bild av sig själv som en stor, färggrann fågel som flög högt. Jag tror att färggrannheten stod för kunskap och lust och jag vet att det högtflygande handlade om överblick. Med den bilden kunde hen agera på nya sätt. Måndagsmötena blev äntligen av och ledaren såg till att de leddes av någon annan, och så småningom bytte hen jobb till ett som inte hade de nackdelar som hen fått syn på genom sin överblick.

 

 -----------------------------------------------------

(1)   Loftus & Palmer (https://labs.la.utexas.edu/gilden/files/2016/04/Loftus_Palmer.pdf) visade försökspersoner en film med två bilar som kolliderade. Försöksledaren bad därefter försökspersonerna att uppskatta bilarnas hastighet.  Orden försöksledaren använde var när bilarna: ”hade kontakt”, ”träffade”, ”krockade”, ”kolliderade” och ”smashade”. Beroende på hur händelsen beskrevs, angav försökspersonerna olika hastigheter”.

10 visningar0 kommentarer

コメント


bottom of page